ภาวะหมดไฟ

Burnout ภาวะของอารมณ์ที่ไม่ใช่โรค

ภาวะรู้สึกหมดพลัง เหนื่อยล้าเบื่อหน่ายตลอดเวลา หมดความสนใจในงานที่ทำ

ประเด็นที่น่าสนใจ / ทุกประเด็น
ความวิตกกังวล การระรานทางไซเบอร์ การเห็นคุณค่าในตัวเอง การกลั่นแกล้ง ติดโควิด ชีวิตมันเศร้า โรคซึมเศร้า ผลกระทบจากโควิด โรคกลัวไม่ดีพอ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ความเหนื่อยหน่าย
แนะนำ